( 1284 - 1372 )
( 1867 - 1952 )
:
.
( - ) .
ɡ ̡ .
.
() (1890) ʡ (1901) ޡ ǡ
- - .
ޡ (1903) ǡ ˡ .
.

:
- ϻ - 1913 (3) - - 1353/ 1934 -
- : .

:
- ǡ : - - 1945 - 1946 - - 1947 - - 1947 - - 1950 ( ) - - 1347/ 1928 - - 1348/ 1929 - - 1368/ 1948 - 34 - - 1983 ( ) - - ǡ - .
ѡ ɡ ɡ ɡ . ϡ ɡ ѡ . .

:
1 - : (2) - - 1954.
2 - : - - 1990.
3 - : - - 2000.
4 - : ( 7) - - 1954.
5 - : - - 1993.
6 - : (1900 - 1978) - - 1981.
7 - : - - 1987.
8 - ١ : - - 1968.
9 - : - - 1983.
10 - :
- - (39) - 1952.
- (1) (27) - 1371/ 1951.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ǻ ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________