( 1351 - 1424 )
( 1932 - 2003 )
:
.
() : .
- .
.
ϡ ǡ (1950).
.
.

:
- ɻ ϻ ޡ : - - 1953 - - 2 - 1953 - - 1 - 1 - 1953 ݻ - - 3 - 1 - 1954 ѻ - - 5 - 1 - 1954 Ȼ - - 6 - 1 - 1954 ѻ - - 66 - 6 - 1956 ( ) ɻ - ()
: - .

:
- ɡ ӻ - - 1984.
ɡ ɡ ǡ ǡ ɡ .
ɡ .
.

:
1 - : (1869 - 1969) - - (.).
2 - : (2) - - 1995.
3 - : - - 1995.
4 - : (1970 - 2000) - - 2002.
5 - : - - 1975.
6 - : - - 1962.
7 - : 2002 - - 2003.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ǿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  - - ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________